Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Walter De Buck

Straatje komeren

In mijn straatje zijn 't allemaal komeren
Alles wat er daar gebeurt
Niemand die kan er passeren
Of ze worden gekierd en gekeurd
Deur de spleten van ulder gordijnen
Worden de maten gepakt
Mee een wijf of tien hebben z' het al gezien
En ze weten alles bovendien
Over liefde en geld
Wordt er veel gekweld
In mijn straatje wordt alles verteld

Als ze mij vragen 'waar ga de naartoe'
Zeg ik da kik een toereke doe
Ge ziet wel mee al die wijven
Da doet er nie anders dan kijven
Dewsten zijn altijd de slechtsten van al
't Es alle dagen wel tien kiere bal
Om er een nieuwske te weten
Is dat een heel kabaal

In mijn straatje zijn 't allemaal komeren
Alles wat er daar gebeurt
Niemand die kan er passeren
Of ze worden gekierd en gekeurd
Deur de spleten van ulder gordijnen
Worden de maten gepakt
Mee een wijf of tien hebben z' het al gezien
En ze weten alles bovendien
Over liefde en geld
Wordt er veel gekweld
In mijn straatje wordt alles verteld

't Snoens wordt de cafe op tafel gezet
En Maria roept 'is 't er geen belet'
D'een achter d'ander komt binnen
En de flakke die komt veur de pinne
En daar wordt gebabbeld en gedronken en getikt
Sofie die heeft heur in d' haaste verslikt
Marie valt van zattigheid van heure stoel
Prudence houdt nooit heur smoel

In mijn straatje zijn 't allemaal komeren
Alles wat er daar gebeurt
Niemand die kan er passeren
Of ze worden gekierd en gekeurd
Deur de spleten van ulder gordijnen
Worden de maten gepakt
Mee een wijf of tien hebben z' het al gezien
En ze weten alles bovendien
Over liefde en geld
Wordt er veel gekweld
In mijn straatje wordt alles verteld

Kom ekik 't savonds tos ne kier van 't cafe
Mee een klein stukske in mijne gilet
'k Peize 'nu zijn ze gaan slapen'
Maar ze zitten nog altijd te gapen
't Sanderendags weten ze weer wat verteld
Al ben 'k in mijn straatje toch genen held
Maar zo weten ze wat te vertellen
Daarop zijn zij gesteld

In mijn straatje zijn 't allemaal komeren
Alles wat er daar gebeurt
Niemand die kan er passeren
Of ze worden gekierd en gekeurd
Deur de spleten van ulder gordijnen
Worden de maten gepakt
Mee een wijf of tien hebben z' het al gezien
En ze weten alles bovendien
Over liefde en geld
Wordt er veel gekweld
In mijn straatje wordt alles verteld

© Copyright De Buck

SpecialTeas.be