Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Walter De Buck

Samba van de verloren tijd

Ach, al verliesde soms veel tijd
Als ge mee liedjes bezig zijt
Als g' uw gedachten op woorden wilt zetten
En goed klinkende dingen wilt zingen

Maar al verlieze 'k soms veel tijd
Zelfs al ben ik soms benijt
Dat iemand mij ooit zou vragen
Na 't einde van mijn dagen
Hoe da 'k den tijd verdaan heb

Maar tons peize kik rap
'k Vinde wel ne grap
Om mij uit de slag te trekken

't Is een feit
'k Heb veur niets genen tijd
Dus hoe kunde nu tijd verliezen als ge gienen hebt

'k Geloof nie in verloren tijd
Want 't leven is een bezigheid
En als ge uw bezigheid kunt kiezen
En tijd kunt verliezen
Zolang da de tijd hebt

Ge kunt gene tijd verliezen of weer winnen
Ge kunt 't geen da gedaan is niet herbeginnen
Ook al zeggen ze 'time is money', 'k zie mij al betalen
Den dag dat pietje den dood mij komt halen

En soms zoek ik dag en nacht
Achter een duidelijk gedacht
Dat ge als liedje gerust kunt zingen
Om vrolijk deur 't leven te swingen

Maar 't is zo, elk moment verschilt
Een liedje komt niet als ge 't wilt
Achter de goede gedachten kunde lang wachten
Ze komen maar als ze der zijn

Of da de danst of springt
Elke veugel zingt
Gelijk of dat hij gebekt is

't Is een feit
'k Heb veur niets genen tijd
Dus hoe kunde nu tijd verliezen als ge gienen hebt

'k Geloof nie in verloren tijd
Want 't leven is een bezigheid
En als ge uw bezigheid kunt kiezen
En tijd kunt verliezen
Zolang da de tijd hebt

© Copyright Van Herzeele - De Buck

SpecialTeas.be