Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Walter De Buck

't Es al van macht

't Es al van macht, 't is al van geld
Van schone woorden en van geweld
Het es het leven niet dat hier telt
Ge zijt ne slechten of tewel nen held
Al was het op een voetbalveld

Als ge de waarheid maar niet vertelt
Want daar is niemand op gesteld
En tons zijde rap geveld

Maar we zijn hier allemaal tuupe
Moene wij niet zo verre lopen
Ge kunt nen kei zijn vel niet afstropen
Laat ons dus geen moeskens verkopen
'k Voele mij 't beste mee mijn eigen
Als ik veur niemand nie moet zwijgen
Als ik kan zingen wat da 'k peize
En als ik kan zingen op mijn eigen wijze
Ben ik gene sant in eigen land
't Goed were staat toch aan mijne kant
Al ist in mijne eigen trant

Ge peinst allene op uw eigen
Op veel cens, profijtjes krijgen
Veur de rest stoorde u aan niets
Als ge maar veel censverdient
En wie geeft is uwe vriend

Ook al gaat de wereld dood
Zelfs dat is u gene nood
Want uwen overmoed is groot

Maar we zijn hier allemaal tuupe
Moene wij niet zo verre lopen
Ge kunt nen kei zijn vel niet afstropen
Laat ons dus geen moeskens verkopen
'k Voele mij 't beste mee mijn eigen
Als ik veur niemand niet moet zwijgen
Als ik kan zingen wat da 'k peize
Als ik kan zingen op mijn eigen wijze
Ben ik gene sant in eigen land
't Goed were staat toch aan mijne kant
Al ist in mijne eigen trant

Ge zegt 't is al al geprezenteerd
Der is al veel beters gepresteerd
Maar al hek hier nog zo vele te zeggen
Ge zult het altijd anders uitleggen
Omdat 't zou passen in uw kraam

Ge zult mijn woorden altijd verdraaien
Om verwarringe te zaaien
Veur de rest gebaarde u dom

Maar we zijn hier allemaal tuupe
Moene wij niet zo verre lopen
Ge kunt nen kei zijn vel niet afstropen
Laat ons dus geen moeskens verkopen
'k Voele mij 't beste mee mijn eigen
Als ik veur niemand niet moet zwijgen
Als ik kan zingen wat da 'k peize
Als ik kan zingen op mijn eigen wijze
Ben ik gene sant in eigen land
't Goed were staat toch aan mijne kant
Al ist in mijne eigen trant

Maar den dag dat het zult begrijpen
Wel tons ga de uw billekens knijpen
In ne wereld zonder bomen, zonder blommen
Waar geen veugels of geen vlinders nie meer komen
Een woestijn waar niets nog kan leven
Wel da zulde aan uw kinders geven
Van uw dromen en luchtkastelen
Zulde allene de brokken strelen

Maar uw kinders gaan dat niet nemen
Ge zult allene in uw woestijne staan
Ja, uw kinders gaan dat niet nemen
Ga maar gaan vliegen naar de maan
En blijf daar
Mee uw macht en al uw streven
Kunde daar uw tenten opslaan
En 't zal daar schone zijn

Maar uw kinders gaan dat niet nemen
Ge zult allene in uw woestijne staan
Ja, uw kinders gaan dat niet nemen
Ga maar gaan vliegen naar de maan
En blijf daar
Mee uw macht en al uw streven
Kunde daar uw tenten opslaan

© Copyright De Buck

SpecialTeas.be