Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Walter De Buck

'k Ben al zo lang op weg geweest

'k Ben al zo lang op weg geweest
Al meer dan duizend jaren
Ik ben al overal geweest
Alle zeeën bevaren
En waar dat 'k zie en waar dat 'k kijk
Het zijn dezelfste dingen
Van koninginnen en koningen
Wat kunt ge daar nog van zingen

Ik peize zo al bij mijn eigen
'k Ga ulder een liedje maken
Maar ik sta hier en gij zit daar
't Kan ulder toch niet raken
't Is al gelijk wat dat 'k hier zinge
Is 't lelijk of is 't schone
Al is 't voor 't geld of veur 't sukses
Dat zal mij toch niet lonen

Maar toch ga 'k voort al met mijn lied
Al was 't maar veur het zingen
Al was 't maar veur 't plezier van 't spel
En 't kijken naar de dingen
Van hij en zij en ik en gij
Van gisteren en van morgen
Van groot en klein, van rijk en arm
Van vreugde en van zorgen

En als mijn lied u niet bevalt
Ge moet er niet naar horen
De wereld die is groot genoeg
'k Kan der mij niet aan storen
Als iedereen zijn liedje zingt
Dat ware toch wreed schone
Gelijk vogels al in enen boom
In alle mogelijke tonen

Da ware gelijk in 't paradijs
Maar niet in dat van morgen
Ook niet in dat van later
En ook niet in dat van boven
't is hier en nu en overal
Allene of te samen
Maar dat komt niet door u of mij
Iedereen moet daar zelf veure zorgen

© Copyright De Buck