Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Walter De Buck

De rivier

Ach ja, als ekik nog een klein manneke was
Vertelde de schoolmeester voor de klas
Over puiten, salamanders en gracht en plas
Over plantjes en bloeiend gewas
En tons zongen we een lied
Over de schoonheid van de leie en van de schelde

De schelde is nu zwart als lood
De leie is steendood
Nu moeten we verre gaan
Om nog puiten in 't water te vinden

Wat gaan we doen, wat gaan we doen
In een wereld zonder groen
Wat gaan we ons kinders geven
In een wereld zonder leven

Wij zongen samen menig lied
Over onrecht of werkelijkheid
Vreugde en verdriet
En hoe slecht de natuur der uit ziet
Wie peist 'k ben vrij van schuld
Die krijgt zeker nen bult

Want wij doen allemaal mee
Met onze welvaart, luxe en TV
Wat bereiken we daar nu mee
Door de schuld op nen andere te steken

Wat gaan we doen, wat gaan we doen
In een wereld zonder groen
Wat gaan we ons kinders geven
In een wereld zonder leven

Het leven wordt pas fijn
Als er voor iedereen genoeg zal zijn
Ieder zijn brood en zijn wijn
De minister zijn industrieterrein
Als we voor de welvaartschijn
Allemaal druk bezig zijn

Iedereen is voor zijn gemak
En voor zijnen eigen zak
Alle afval en de kak
Spoelen we liefst weg door de riolen

Wat gaan we doen, wat gaan we doen
In een wereld zonder groen
Wat gaan we ons kinders geven
In een wereld zonder leven

Over wonderbare oogst
Is er al vele gespeculeerd
Pesticides gepropageerd
De landbouw gespecializeerd
En goed geprogrammeerd
Dat de natuur der aan kreveert

De rivieren recht gebetonneerd
Tot riolen gedegradeerd
Met vieze stank geparfumeerd
Gaan we dat aan ons kinders geven

Wat gaan we doen, wat gaan we doen
In een wereld zonder groen
Wat gaan we ons kinders geven
In een wereld zonder leven

Wat gaan we doen, wat gaan we doen
In een wereld zonder groen
Wat gaan we ons kinders geven
In een wereld zonder leven

© Copyright Van Herzeele - De Buck

SpecialTeas.be