Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Walter De Buck

Emigrantentango

Emigrantentango, lied van verdriet en troost
In west of oost, zuiden of in 't noorden
Emigrantentango, lied van verlatenheid
Eenzaamheid, vertaald in klank en woorden

Niemand gaat weg waar hij gelukkig leeft
Waar den boom de schoonste appels geeft
Van waar dat hij toekomst heeft
Veur de grote onzekerheid

Emigrant is wie zijn land verlaten heeft
Gebroken heeft mee familie en verleden
Eigen zeden, op zoek naar wa geluk

Ons grootnonkel trok naar de Canada
Naar Brazil of Noord-Amerika
Argentin of naar de Panama
Om aan zijn leven meer zin te geven

Emigrantentango, lied van verdriet en troost
In west of oost, zuiden of in 't noorden
Emigrantentango, lied van verlatenheid
Eenzaamheid, vertaald in klank en woorden

Als ge vandaag naar ons emigranten kijkt
En mee ons grootnonkel vergelijkt
Zie de da niemand girre uitwijkt
Zijn eigen land verlaat

Emigrantentango, lied van elken tijd
Onzekerheid, de strijd om t' overleven
Eten geven, iedereen veur zijn gezin

Altijd op zoek naar het beloofde land
Eeuwig lot van elken emigrant
Peinzend dat 't beter is aan de andere kant
Maar steeds bedrogen en veurgelogen

Emigrantentango, lied van verdriet en troost
In west of oost, zuiden of in 't noorden
Emigrantentango, lied van verlatenheid
Eenzaamheid, vertaald in klank en woorden

Maar wie weet zijn w' allemaal op stap
Is emigreren een trede van den trap
Naar een bewust wereldburgerschap waar alles beter is

Het is waar da me wij allemaal broeders zijn
Zusters zijn, levend hier op d' eerde
Mee zelfste weerden, om gelukkig te zijn

© Copyright Van Herzeele - De Buck

SpecialTeas.be