Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Willem Vermandere

Lat mie maar lopen

'k Moest heel mijn jong leven studeren
En 'k wierd computerspecialist
'k Kost het zodanig programmeren
Totda 'k van toeten noch blazen ni meer wist
Bievoorbeeld hoeveel mocht ik eten
Sta mijnen buik nog niet te bol
Mijne computer kost dat weten
De stand van mijne colesterol

Lat mie maar lopen langs de straten
Ik en mijn lief, da 'k zo geiren zie
En dansen doen we tot 's avonds late
En dichte vrijen, ik en zie

Ik had een huis, 't was een kasteelke
Met vast tapijt en sjiek behang
Mijn moeder zei: 't Is een juweelke
Ik peisde 'k ik 't is mijn gevang
Wil j' u elektrisch installeren
Zoek je nen diepvries of ne frigo
Deur 't feit da 'k ik nie moe scheren
Krijg je mijn scheermachien cadeau

Lat mie maar lopen langs de straten
Ik en mijn lief, da 'k zo geiren zie
En dansen doen we tot 's avonds late
En dichte vrijen, ik en zie

Mijn caravanne ga 'k verkopen
En mijne velo is hersteld
Ik lere were te voete lopen
De côte d' azur is afbesteld
Voor mijne verjaardag, 'k mag nie stoefen
Krijg ik en 't is heel binnenkort
Een schoon paar nieuwe beste kloefen
'k Ga nie meer mee op wintersport

Lat mie maar lopen langs de straten
Ik en mijn lief, da 'k zo geiren zie
En dansen doen we tot 's avonds late
En dichte vrijen, ik en zie

Nu kweek ik zwijns en 'k kweeke schapen
En 'k steeke keuns in 't hondekot
'k Zaai mijn pelouse vol met rapen
Voor 't naaste winter in den hutsepot

Lat mie maar lopen langs de straten
Ik en mijn lief, da 'k zo geiren zie
En dansen doen we tot 's avonds late
En dichte vrijen, ik en zie

SpecialTeas.be