Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Willem Vermandere

La belle Rosselle

Diep in Frankrijk, in Chaumont-le-bois
Weunt Godelieve Rosselle, écoutez-moi
In ne stal en een oeroud huis van steen
La belle is al tachtig maar nog goed te been
Cinquante lapins, een geite en een hond
Z' is kromgegroeid van 't scharten in de grond
Z' is taai lijk een wisse, croyez-moi
La belle Rosselle de Chaumont-le-bois

Mijne vent is dood, il y a vingt ans
Le pauvre a suffert terriblement
En ik hèn een pensioentje van deux fois rien
Maar ik kweeke lapins voor de parisien
'k Hè canards en een koe en zo kom ik rond
En 'k labeure een beetje mijne grond
Labeuren dat doe ze, croyez-moi
La belle Rosselle de Chaumont-le-bois

We gerochten alhier achter quatorze-dixhuit
Juste getrouwd, que le temps passe vite
Al ons land was kapot en Ieper lag plat
Alleman was pauvre en zat op zijn gat
Maar 't gaa nu veel beter daar in den Belgique
Volgens da kik da hoor, is 't daar ja zo chique
Z' is helder van geest, oh croyez-moi
La belle Rosselle de Chaumont-le-bois

Mijn kinders, ze komen nu alhier en bagnole
En ze zeggen maman, maman tu es folle
Le parisien veut acheter ta maison
En ik naar 't gesticht, moi en prison
Ils veulent que je quitte mon palais
Maar tot da 'k krevere je ne quitte jamais
Z' hèt haar op heur tanden, croyez-moi
La belle Rosselle de Chaumont-le-bois

Jesus mon dieu, sauvegardez la
En lelijke duvels, ne touchez pas
A la Godelieve, nog zo goed te been
Heur lapins, heur canards en heur huis van steen
En we drinken een glas ta santé
En we zingen dit liedje ta beauté
Want 't is een schoon wuvetje, croyez-moi
La belle Rosselle de Chaumont-le-bois
Want 't is een schoon wuvetje, croyez-moi
La belle Rosselle de Chaumont-le-bois

SpecialTeas.be