Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Willem Vermandere

Klein ventje

In Elverdinge daar is 't dat ie stond
Georges, 'n klein ventje, een sigaar in zijn mond
Een zwarte mutse en lappen op zijn knieën
En al die paseerd hèt hem daar gezien

Klein ventje, klein ventje, de wereld mag vergaan
Blijf gie maar staan

In warme dagen zat ie plat op de grond
Tegen de meur waar dat ie anders tegen stond
Der valt op de straat altijd wel wat te zien
Een scheur in mijn vest en ne lap om mijn knieën

Klein ventje, klein ventje, de wereld mag vergaan
Blijf gie maar staan

En ik hè zo dikwijls gepeisd in 't passant
Nu zet ik mijnen auto, heel mijnen boel aan de kant
En 'k ga met dat ventje een babbeltje slaan
Ja, 'k ga met Georges tegen de meur gaan staan

Klein ventje, klein ventje, de wereld mag vergaan
Blijf gie maar staan

Allé, kom zij je zot, rijd zere maar voort
De mensen gaan wel zeggen, zijn verstand is verstoord
Daarbie 'k en hè geen tijd, 'k ben veel te verlaan
'k Hè ne stal vol koeien die te wachten staan

Klein ventje, klein ventje, de wereld mag vergaan
Blijf gie maar staan

Mijn huis moe gebouwd en mijn land moe bezaaid
Mijn boomgaard gepland en mijn gras moe gemaaid
De stove moe nog branden en de paster bezocht
Want 'k wil zere nog trouwen, der moeten kinders gekocht

Klein ventje, klein ventje, de wereld mag vergaan
Blijf gie maar staan

En ze moeten ton naar schole, goe gediplomeerd
Ne villa, ne auto, proper ginstalleerd
Der moet hard gewrocht om deur 't leven te slaan
Of je kunt van armoe langs de strate gaan staan

Klein ventje, klein ventje, de wereld mag vergaan
Blijf gie maar staan

In Elverdinge daar is 't dat ie stond
Georges, 'n klein ventje, een sigaar in zijn mond
Een zwarte mutse en lappen op zijn knieën
En al die paseerd hèt hem daar gezien

Klein ventje, klein ventje, de wereld mag vergaan
Blijf gie maar staan

SpecialTeas.be