Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Jan De Wilde

Rijden op dermeus

Dit heb ik al jaren
sedert mijn puberteit
beslist nog nooit ervaren :
ik ben mijn bloheid kwijt !

Al was het voor een toeschouwer misschien niet zeer gracieus,
Loof de Here want 'k heb leren rijden op Dermeus !
Rijden op Dermeus !


Zelfs Karel vond er niets aan
in zijn jezuïetentijd ;
nu is hij hier niet weg te slaan
sinds hij Dermeus berijdt.

Ze hotst niet zoals andere, ze is ook niet nerveus,
in de kortste keren leer je rijden op Dermeus!
Rijden op Dermeus !


Gij ruiters van de rijkswacht,
gij ruiters van Sint-Jan,
stap af of je wordt afgeslacht,
koes toi, naar jullie mand !

Maar iedereen die eenzaam is stel ik haar voor. Ja, heus,
iedereen zou moeten leren rijden op Dermeus !
Rijden op Dermeus !