Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Jan De Wilde

Huis van bewaring

De muizen hebben niet veel nodig
Om te berusten in hun lot
Ze leggen simpelweg hun pootjes
In de hand van de goede God
Een zolder of een schuur
Wat brood, een restje kaas
Geen vallen en geen poezen in de buurt
Maar zelfs de muizen voelen zich niet thuis in het huis van bewaring

M'n vriend heeft er in al die jaren
Geen spoortje van een muis gezien
Ze vinden er geen enkel gaatje
En weinig eten bovendien
Geen regen en geen zon
Geen kinderen en geen vrouw
Alleen wat galmend ijzer en beton
Maar toch hou je de hoop niet buiten uit het huis van bewaring

De mensen hebben eigenhandig
De muren van hun huis gebouwd
Ook van hun huizen van bewaring
Uit schrik, uit wraak, uit zelfbehoud
Maar kijk, uit zuinigheid
Hebben ze af en toe
Cement gebruikt van slechte kwaliteit
Dus op de duur valt elke muur, zelfs die van het huis van bewaring

© Copyright De Wilde