Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Jan De Wilde

Hoekje

De dag dat m'n laatste uurtje zal slaan
Als ik met enkel een pyjama aan
En tegen m'n zin hier het hoekje omga
Kom me dan troosten en wuif me na

Dan neem ik afscheid van iedereen
't Is godgeklaagd jammer, maar 'k moet nu heen
Geen grafrede, bloemen of kransen of wat
'k Zou zeggen: Jullie hebben vroeger tijd zat gehad

Dag honden, dag katers, dag wilde konijnen
Dag kindjes, dag ezels, dag sinkmodderzwijnen
Dag zuurkool, dag eitjes, dag ui en dag prei
Dag liefste Truike of lieve van mij

Als ik dan de aarde voor 't vagevuur ruil
Wil ik een niet al te diepe kuil
Zodat ik bij 't eerste bazuingeschal
Zonder veel wroeten uit de aarde kan

Hier rust een groot kleinkunstenaar
Een heel klein ventje met nogal wat haar
Veel noten op zijn zang, maar weinig stem
Hier ligt Jan De Wilde, bid voor hem