Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Bart Van Den Bossche

Van Antwerpen naar Brussel

Met de trein van Antwerpen naar Brussel
Reizen tussen twee liedjes door
Kijk ik naar de zon en denk hoe het begon
Je nam me der mooi tussen
Tussen Antwerpen en Brussel

Met de trein van Antwerpen naar Brussel
Dromen van een klein paradijs
Brandend van verlangen heel dicht tegen elkaar
Nee, dat vuur was niet te blussen
Tussen Antwerpen en Brussel

Het huis waar jij toen woonde
Je woonde der maar pas
En het schoolplein waar we speelden
Alsof ik Romeo en jij Julia was
Ik zie het allemaal voor mij alsof het gisteren was
We zouden vluchten en verdwijnen naar waar het beter was
En je maakte mij toen wijs dat dit geen leven was
Ja, we reden ondertussen
Van Antwerpen naar Brussel

't Was niet de zon die mij toen verblinde
Al gaf ze toch een heel ander licht
Jij kende de toekomst en ik hield van avontuur
Oh je nam me der mooi tussen
Tussen Antwerpen en Brussel
Tussen Antwerpen en Brussel

Maar het bleef bij een belofte
En een kaartje tweede klas
Want hoe jij met me speelde
Alsof ik Caesar en jij Cleopatra was
Ik zie het allemaal voor mij alsof het gisteren was
We zouden vluchten en verdwijnen
Naar waar 't beter was
En je maakte mij toen wijs dat dit geen leven was
Ja, we reden ondertussen

Ja, 'k zie het allemaal voor mij alsof het gisteren was
We zouden vluchten en verdwijnen
Naar waar 't beter was
En je maakte mij toen wijs dt dit geen leven was
Ja, we reden ondertussen
Van Antwerpen naar Brussel
Van Antwerpen naar Brussel
Oh je nam me der mooi tussen
Tussen Antwerpen en Brussel

© Copyright Van Den Bossche - Serpierre