Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Bart Van Den Bossche

Blanche en zijn peird

Tussen Kortrijk en Lauwe
Blanch' en zijn peird
Mensch'n gaat gaan kijken
want 't is 't kijken weird
Een peird en een karre
al wel honderd jaar lang
Doet dagelijks die zelfde
dien eigenste gang

Blanche Blanche Blanch' en zijn peird
Djuk djuk judjuk mijn peird

Je zegt, je zijt zot, wat is 't er aan te zien
Der zijn nu toch veel beter dingen
om te rien
Een karre och here
't is 't klappen niet weird
En wat voor speciaals is 't er nu
aan een peird

Blanche Blanche Blanch' en zijn peird
Djuk djuk judjuk mijn peird

'k Voele heel goed dat je me
niet 'n verstaat
't Is niet de vitesse waar dat 't hem om gaat
Ook niet 't comfort van een sjieke slee
Maar rijd eerst ne keer met die karre mee

O, Blanche Blanche Blanch' en zijn peird
Djuk djuk judjuk mijn peird

En je klapt dan met Blanch'
en je kijkt op dat peird
En al 't geen dat je ziet
een groot gat en ne steirt
En ie vertelt van zijn grote voyage
Met peird en karre en heel
zijn menaege

O, Blanche Blanche Blanch' en zijn peird
Djuk djuk judjuk mijn peird

En 't peird stapt voort ook vol diepe
gedachten
Wat dat je van zo'n beeste nog niet
zoudt verwachten
Die smerige auto's dat stinkt ongezond
En je krult junder neuze voor ne peirdestront

O, Blanche Blanche Blanch' en zijn peird
Djuk djuk judjuk mijn peird

En azo is 't leven en azo is 't goed
En je gaat 't niet verbeteren
hoe hard je ook wroet
Vlieg naar de mane en schiet 't al kapot
'k Zeg ik maar dat wie is 't en hier de zot
Is't Blanche

O, Blanche Blanche Blanch' en zijn peird
Djuk djuk judjuk mijn peird

Daar dokkert die karre deur
d'hobbelige strate
Van 's nuchtens tielijk
tot 's avonds late
Dat is voor die twee toch zo simpel 't geluk
Ze verstaan mekaar met nen simple ju djuk,ju djuk

O, Blanche Blanche Blanch' en zijn peird
Djuk djuk judjuk mijn peird

Mensch'n als je passeert tussen
Kortrijk en Lauwe
't Komt op geen dag en 't steekt
nie zo nauwe
Maar je moet gaan kijken,
want 't is 't kijken weird
Van 't schoonste op de wereld
't is Blanche en zijn peird
Van 't schoonste op de wereld
't is Blanche en zijn peird

© Copyright Vermandere