Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Bart Van Den Bossche

Kleine lieveling

Kijk eens kleine
Naar de lucht
De wolken en de zon
'k Zal je tonen
Waar we wonen
Neem nooit meer
Dan je kan dragen
Maar neem meer dan genoeg
Stel me vragen
Stel me op de proef

Luister kleine lieveling
Luister naar wat ik je zing
Luister kleine lieveling
Luister naar wat ik je zing

Hou maar kleine
Van het kleine
Maak het mooi en maak het goed
Geef het kleuren
Maak het zacht en zoet

Leg je hand maar in de mijne
Knijp zo hard als je kan
Laat je horen
Wees voor niemand bang

Luister kleine lieveling
Luister naar wat ik je zing
Luister kleine lieveling
Luister naar wat ik je zing

Huil maar kleine
Nachtegaal
Schreeuw je stem
In je broze taal
'k zal je troosten
Met een klein verhaal

Luister kleine lieveling
Luister naar wat ik je zing
Luister kleine lieveling
Luister naar wat ik je zing

Luister kleine lieveling
Luister naar wat ik je zing
Luister kleine lieveling
Luister naar wat ik je zing

Luister kleine lieveling
Luister naar wat ik je zing
Luister kleine lieveling
Luister naar wat ik je zing

Luister kleine lieveling

© Copyright Van Den Bossche