Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Zjef Vanuytsel

De zotte morgen

De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt
De schimmen vluchten zwijgend
En aan de verre horizon
Begint de zon te stijgen

En daar trekt uit de nevel op
De klaarte van de dageraad
Met in z'n schoot geborgen
De zotte morgen

De stad ontwaakt, de eerste trein
Breekt door de stilte en op zijn
Signaal begint de huldedans der dwazen

De mens kruipt uit z'n ledekant
Denkt aan z'n werk en met z'n krant
Ijlt dan nog halfslaperig door de straten

De wereld herneemt z'n zotte zorgen
Het ritme van de zotte morgen

Nu kleurt de einder rood en valt
De kou zacht door de ramen
De stilte vlucht voor al 't lawaai
Dat opstijgt uit de straten

En daar is dan de morgen weer
Een schaterlach en elke keer
Verdrijft hij zonder schromen
De nacht, de dromen

De stad wordt wild en auto's razen
Door z'n poorten en de laatste
Rust wordt uit z'n schuilhok gedreven

Vogels vluchten vol verdriet
De uitzendtorens weldoen niet
Wordt nu door niemand meer begrepen

Mensen lopen naast elkaar
Een verre groet, een stil gebaar
Want alles wordt hier door de tijd gemeten

De wereld herneemt z'n zotte zorgen
Het ritme van de zotte morgen

Maar 't land zelf slaapt z'n roes nog uit
Diep onder 't roof verscholen
Hier komt geen mens of geen geluid
't Oneindige rust verstoren

Terwijl de stad nu raast en schreeuwt
De morgen zijn bevelen geeft
Wordt hier bij 't ochtendgloren
De dag geboren

En ook de kinderen en de dwazen
Blijven tussen de rozen slapen
Ver en veilig geborgen
Voor het ritme van
De zotte morgen
De zotte morgen
De zotte morgen
De zotte morgen

© Copyright Vanuytsel

SpecialTeas.be

Video

Kijk en luister lidejes van Zjef Vanuytsel op YouTube
Dit is een automatische ingesloten video. Als je denkt dat het is iemands copyright schenden, vraag Youtube om het te verwijderen.
Meer liedjes van Zjef Vanuytsel op YouTube

Meer albums van Zjef Vanuytsel

Meer info over Zjef Vanuytsel

Jouwradio.be
Jouwradio.be - Altijd Nederlandstalige muziek.

Andere liedjes van Zjef Vanuytsel

De nacht
Houten kop
Je kunt niet zonder de anderen

Goeie moppen
''Goeie moppen'' is beschikbaar in papier en e-book.