Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Wim De Craene

't Is om de poen te doen

Het geld heeft groot vermogen
Het maakt de gekken wijs
Het geeft de blinden ogen
Elk voordeel heeft z'n prijs

Geld maakt van lafaards helden
Geeft schurken nieuw fatsoen
Want overal blijft gelden
't Is om de poen te doen

Wie geld heeft om te dokken
Sterft nooit in eenzaamheid
Zo vangen ouwe bokken
Nog wellicht een jonge meid

Wat rijkaards uit staan kramen
Zo stom als een kalkoen
Men knikt graag ja en amen
't Is om hun poen te doen

Maar wie er met dukaten
Slechts karig is bedeeld
Die zal merken dat z'n praten
Een ander gauw verveeld

Wat hij aan wijsheid fluistert
Wordt geheel niet meegetelt
Er wordt alleen geluisterd
Als 't tevens klinkt in geld

Wie geld heeft mag gebieden
Die staat niet dag aan dag
In dienst van andere lieden
Maar die hoeft ons zelfgezag

En dat streelt de tong en neuzen
Naar volle smaak en lust
Terwijl men naar vrije keuze
De mooiste vrouwtjes kust
Het is om de poen te doen
't Is om de poen te doen

© Copyright Van de Merwe - De Craene