Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Wim De Craene

Ik sterf van dorst bij de fontein

Ik sterf van dorst bij de fontein
Ik ben een reus, maar toch te klein
Ik ween voortdurend wijl ik lach
Ik werk terwijl ik rusten mag

Ik haat m'n God, maar ik geloof
Ik hoor muziek, maar ik ben doof
Ik ben een wolf in schapenvacht
Ik ben steeds welkom, maar word door iedereen veracht

Ik zwijg terwijl ik zing en schreeuw
Ik ben nog jong, maar toch een eeuw
M'n vrienden haat ik om het meest
Ik ben en gentleman en beest

Ik ben de jager en het wild
Ik ben de vrek en ik ben mild
Ik ben de dag, ik ben de nacht
Ik ben steeds welkom, maar ik word door iedereen veracht

Ik ben volwassen, nog een kind
'k Word door mijn vijanden bemint
Ik ben de droogte en het meer
Ik ben de schande en de eer

Ik ben het leven en de dood
Hulpbehoevend, maar nooit in nood
Ik ben wie weent, ik ben wie lacht
Ik ben steeds welkom, maar 'k word door iedereen veracht

© Copyright De Craene