Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Wendy Van Wanten

Verliefd, verloren

Verliefd, verloren
Ik leef niet echt, maar droom
Ik geef me over, zonder schroom
Ik laat me graag zweven

Ver weg en heel hoog
Ik drijf op een wolk, raak de zon en kus de regenboog

Ik voel geen honger
'k Denk alleen aan jou
Bij dag en in het donker
Verlang ik zo naar jou
Mijn lichaam wil branden
Vergaan in jou vuur
'k Schreeuw naar je warmte vannacht
't Wordt erger met het uur

Waarom moet dit zo zijn
Dit lijden doet pijn
'k Leef aan passie ten prooi
Kom je nu, straks of nooit

Ik probeer je te vergeten
't Lukt me niet altijd
M'n hoofd koelt hartstocht af
Maar het blijft een harde strijd
Soms ga ik weer zweven ver weg en heel hoog
Dan ben je weer even de zon
M'n wolk en regenboog

Dan ben je weer even de zon
M'n wolk en regenboog

© Copyright Van Campenhout - Vandekerkhove

SpecialTeas.be