Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Raymond Van Het Groenewoud

De helleveeg

Wel ze kwam hier plotseling binnen
En ik kon me niet bezinnen
En ze zei 'kom, we beginnen het feest'
En ze greep m'n beide handen
En ik voelde haar reeds branden
Als een tijger of een ander wild beest
Zij was door de hel gezonden
Z' heeft mij meer dan eens geschonden
En nu ben ik plotsklaps niet meer bedeesd

Wel ze heeft me leren vrijen
En ze kon maar niet betijen
En ik dacht maar 'ik mag toch lijen da 'k droom'
En ze bleef maar niet te stuiten
En ik zei 'ik wil naar buiten'
En ze zei 'oh jongen, doe niet zo sloom'
Zij was door de hel gezonden
Z' heeft mij meer dan eens geschonden
En nu ben ik plotsklaps niet meer zo vroom

Wel na enkele zoete uren
Zei zij mij ''t zal niet meer duren'
Want nu ben je toch wel praktisch bekeerd
'Jamaar, jamaar' zei ik vurig
En ik sprak toen ongedurig
Ik heb jou nu nog altijd niks geleerd
'k Leek wel door de hel gezonden
'k Heb haar meer dan eens geschonden
En nu ben ik plotsklaps niet gegeneerd

© Copyright Van Het Groenewoud

SpecialTeas.be