Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Petra

Vlaanderen mijn land

Grijs, meestal te grijs
Zo zelden blauw, Vlaanderen mijn land
Grijs, grijs als berouw
Van Noordzeestrand tot Haspengouw

Laag, een lucht zo laag
Een lucht die weent, weent als verdriet
Laag, laag op een land
Maar schoner land bestaat er niet

Vlaanderen mijn land, waar ik van hou
Land van mijn hart, waar ik op bouw
Vlaanderen mijn land, tuin en rivier
Waar ik ook ga, mijn hart blijft hier

Zwaar, dikwijls te zwaar
Torens van lood, waar men ook ziet
Maar een kathedraal
Zingt hier en daar, haar eeuwig lied

Vlaanderen mijn land, wat zijt gij schoon
Land van mijn hart, land waar ik woon
Vlaanderen mijn land, roemrijk en trouw
Land dat ik nooit vergeten zou

Grijs, zo zelden blauw
Van Noordzeestrand tot Haspengouw
Maar waar ik ook ga, blijf ik je trouw
Vlaanderen mijn land

© Copyright Granata-Van Cauwenbergh

SpecialTeas.be