Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Marva

Bemind, geleden en geleerd

Wie nooit verliefd heeft durven zijn
Heeft nooit gehuild van liefdepijn
Ik heb m'n dromen tot het uiterste beleefd
Bemind, geleden en geleerd

Wie nooit een appel heeft gekraakt
Kan ook niet weten hoe hij smaakt
Ik heb de zoetste en de bitterste verteert
Bemind, geleden en geleerd

Zoals een tuinman zich aan duizend doornen steekt
Uit liefde voor z'n rozenpad
Zo heb ik mij in 't leven duizend maal bezeerd
Aan wie ik 't meest heb liefgehad

Wie nooit of nooit de deur uitgaat
Kan ook niet struikelen op straat
'k Heb alle regens, alle winden getrotseerd
Bemind, geleden en geleerd

Maar 'k heb gedanst, ik heb gefeest
'k Ben blij en diep bedroefd geweest
'k Heb van geluk getrilt en tussen hoop en vrees verkeerd
Bemind, geleden en geleerd

Wie nooit verliefd heeft durven zijn
Heeft nooit gehuild van liefdepijn
Maar wie geen tranen heeft afgeveegd heeft niet geleefd
Bemind, geleden en geleerd

© Copyright Romano - Kluger - Byl