Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Louis Neefs

't Was altijd zo

Als we 's zondags naar ons kerkje gaan
't Was altijd zo, 't was altijd zo
Doen we eerst nog een cafeetje aan
't Was altijd zo, ja zo

Voor onze God in 't hemelrijk
Is ieder mens op aard gelijk

Want we blijven toch z'n kinderen klein
't Was altijd zo, 't was altijd zo
Arme zondaars die zo dorstig zijn
't Was altijd zo, ja zo

Slapen we dan rustig bij de preek
't Was altijd zo, 't was altijd zo
Dan raakt ons pastoorke zo van streek
't Was altijd zo, ja zo

Voor onze God in 't hemelrijk
Is ieder mens op aard gelijk

Want we blijven toch z'n kinderen klein
't Was altijd zo, 't was altijd zo
Arme zondaars die zo dorstig zijn
't Was altijd zo, ja zo

Heeft het orgel 't laatste stuk gespeeld
't Was altijd zo, 't was altijd zo
Dan heeft oud en jong een droge keel
't Was altijd zo, ja zo

Dan voert de weg ons naar 't cafe
Tot slot gaat ons pastoorke mee

Want we blijven toch z'n kinderen klein
't Was altijd zo, 't was altijd zo
Arme zondaars die zo dorstig zijn
't Was altijd zo, ja zo

Bij een glas hoort een gezellig lied
't Was altijd zo, 't was altijd zo
Niemand die iets in 't naar huis gaan ziet
't Was altijd zo, ja zo

Maar ons lief heertje wordt niet kwaad
Hij weet hoe het op zondag gaat

Want we blijven toch z'n kinderen klein
't Was altijd zo, 't was altijd zo
Arme zondaars die steeds dorstig zijn
't Was altijd zo, ja zo
Ja zo

© Copyright Dans - Rolle - Remo - Aleda