Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Liliane Saint-Pierre

Lucifer

Weg Lucifer
Lucifer, verlaat de aarde
Neem al het kwade
Weer met je mee

't Is donker op de aarde
Je schaduw waart rond
Met wel duizend zwaarden
En geen mens zegt stop
De onschuld gaat tenonder
En gaat haar martelgang
We wachten op een wonder
We wachten al zo lang

Het onrecht tiert welig
Een witte mars trekt op
Het recht is overspelig
En hinkelt achterop
De liefde lijkt verloren
Nog voordat ze begon
Ze was als dood geboren
En satan overwon

Weg Lucifer
Lucifer, verlaat de aarde
Neem al het kwade
Weer met je mee

Weg Lucifer
Lucifer, verdwijn in het donker
Diep in spelonken
Of vlammenzee

En miljoenen jaren
Glijden door je hand
Die hele mensenschare
Wacht op het beloofde land
't Vertrouwen is geschonden
We leven zo alleen
We kunnen enkel bidden
Heer, help ons hier doorheen
Heer, help ons hier doorheen
Heer, help ons hier doorheen

Weg Lucifer
Lucifer, verlaat de aarde
Neem al het kwade
Weer met je mee

Weg Lucifer
Lucifer, verdwijn in het donker
Diep in spelonken
Of vlammenzee

We kunnen enkel bidden
Heer, help ons hier doorheen

Weg Lucifer
Lucifer, verlaat de aarde
Neem al het kwade
Weer met je mee

Weg Lucifer
Lucifer, verdwijn in het donker
Diep in spelonken
Of vlammenzee

Weg Lucifer
Lucifer, verlaat de aarde
Neem al het kwade
Weer met je mee

Weg Lucifer
Lucifer, verdwijn in het donker
Diep in spelonken
Of vlammenzee

© Copyright Bard - Wolbeck - Barda - Boduin - Saint-Pierre