Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

John Terra

Trouw

Ik vond je boeiend, gloeiend vuur
Dat dag na dag en uur na uur
Mij meer en meer bevangen zou

Ik vond je spelend, laaiend vuur
Dat keer op keer en op de duur
Ons strooien nest verschroeien wou

Meer dan een woord, een broos begrip
En mijlenver weg van bezit
Is trouw een woord waarvoor ik bid
Waarvoor ik alles moest doorstaan
Om te beseffen dat stilaan
Trouw iets te maken heeft met ik

Trouw is een wereld vol begrip
Waar ieder recht heeft op z'n ik
Trouw is een trauma voor wie niet begrijpt
En wie nog minder ziet
Dat men de ander niet bezit

Want al je vlammen likten hoog
En sisten naar een regenboog
Die niet bestond maar die jij wou

Ik werd tot as en ik vervloog
Tot hoger dan jouw regenboog
Die jij toch zo graag hebben wou

Meer dan een woord, een broos begrip
En mijlenver weg van bezit
Is trouw een woord waarvoor ik bid
Waarvoor ik alles moest doorstaan
Om te beseffen dat stilaan
Trouw iets te maken heeft met ik

Trouw is een wereld vol begrip
Waar ieder recht heeft op z'n ik
Trouw is een trauma voor wie niet begrijpt
En wie nog minder ziet
Dat men de ander niet bezit

© Copyright Terra - Ditmar