Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Johan Verminnen

Vierhoog in de wolken

Vierhoog in de wolken, ja daar leefden wij
In een stad die niemand beter kende dan wij
Met planten en een kat die behangpapier opkroop
En achter vliegen joeg, de muizen waren lang dood

't Was een stijle trap die leidde naar vierhoog
'k Beklaag nog de verhuizers, maar het was er zo mooi
Een parasol uit China, een poster van James Dean
Een venster van waaruit je over daken kon zien

Vierhoog in de wolken, ja daar woonden wij
Onder ons de wereld, heel ver maar dichtbij
Met een kast vol platen die weemoed binnenhoudt
En een bed dat danste zoveel als je wou

Leven van de liefde, leven van de dauw
Een sprookje dat niet duurt begint met 'ik hou van jou'
Dag parasol uit China, dag poster van James Dean
Waarop staat te lezen 'Boulevard of broken dreams'

© Copyright Verminnen