Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Jo Vally

Ga mee naar Rome

Ga mee naar Rome, een laatste keer
Laten we dromen, zoals weleer
Toe gun me, die laatste kans
Die laatste woorden, een laatste dans

Zovele woorden hebben niet geholpen
Toch blijf ik hopen op een nieuwe morgen
'k Hoop op een wonder, net als in een sprookje
Ga mee met mij naar waar het ooit begon

Ga mee naar Rome, een laatste keer
Laten we dromen, zoals weleer
Toe gun me, die laatste kans
Die laatste woorden, een laatste dans

'k Wil niet geloven dat het vuur kan doven
Voor heel ons leven deed je mij beloven
Er is geen reden, liet je mij plots weten
Daarom geef ik niet op en vraag ik jou

(Ga mee naar Rome) ga mee naar Rome
(Een laatste keer) een laatste keer
(Laten we dromen) laten we dromen
(Zoals weleer) zoals weleer
Toe gun me, die laatste kans
Die laatste woorden, een laatste dans
Die laatste woorden, een laatste kans
Die laatste woorden, een laatste kans
Die laatste woorden, een laatste dans

© Copyright Capua - Mazzucchi - Schröder - Capurro - Gold