Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Dana Winner

De morgen

Ogen nog toe
Ik ben maar pas ontwaakt
Voel hoe een traan trilt
En mijn wimper raakt
Droomde vannacht
Verdriet en gevaar
Droomde vannacht
Zo somber en zo zwaar
Maar aan de kim
Dient de morgen zich aan
Lichtend en bezield
Komt de morgen er weer aan

Morgen, geef me moed
Toon me je zacht gezicht
Lieve morgen, geef me moed en licht

Nevel en nacht
Zolang hij ademhaalt
Heeft menig mens
Verloren rondgedwaald
Eenzame mens
Op zoek naar houvast
Ver van het licht
En in wezen op de tast
Maar aan de kim
Dient de morgen zich aan
Lichtend en bezield
Komt de nieuwe tijd naderbij

Morgen, geef me moed
Toon me je zacht gezicht
Lieve morgen. geef me moed en licht
Morgen, 't is zo goed
Hoe je de dag ontplooit
Lieve morgen, toe vergeet mij nooit

Morgen, 't is zo goed
Hoe je de dag ontplooit
Lieve morgen, toe vergeet mij nooit

© Copyright De Boer - Otterspoor