Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Axl Peleman

Da ge 't wet

Gij, gij moest is wete
oe fier da ’k oep ae zen
ae doeng en ae late
da ’k toch al jare ken
mijn ebbe en m’n ouwe
lee neffe mij in bed

Ik zen nen ambetaente
en altijd pirreke zjust
toch zen ’kik diê gelukzak
diê deur ae wörd gekust
ik neem miêr as da ’k kan geve
mor da stekt ni’ zoe nau

Ik zien ae gêre suske
ik gon doêd zonder ae

Vier weke tóere
en ’k veraender in een wrak
ne zak petatte
ne kapstok zonder frak
’t is echt waar

Ik kus mijn twiê polle
da ’k meh ae zen getroud
nen ond meh een góe baaske
diên ee-g-et noêt benaud
ne vent meh ni’ veul zörge
lacht miêr as dat ’em blet

Ik zien ae gere suske
et is mor da ge ’t wet

© Copyright Peleman

SpecialTeas.be