Vlaamse Liedjes - nederlandstalige muziek voor iedereen

Ann De Winne

Maanlicht

Maanlicht, wend je blik naar het maanlicht
Volg de stem van je dromen
Wees bereid, laat je gaan
Vind je eenmaal de zin van wat geluk ook weer is
Een nieuw leven breekt dan aan

Maanlicht, heel alleen in het maanlicht
Droom ik hoe het voorbij vloog
Oh, hoe mooi was ik toen
Nooit vergeet ik de tijd dat ik geluk nog begreep
Ach, die tijd weer overdoen

As en walm van avondrook
De ochtendnevel huivert
Er dooft een lamp
Alweer een nacht ten einde
Alweer een nieuwe morgen

Daglicht, op de zon moet ik wachten
Aan een nieuw leven denken
Ik moet sterk zijn, vol kracht
Als het licht wordt zal deze nacht herinnering zijn
En begint een nieuwe dag

As en walm van avondrook
De ochtendnevel huivert
Er dooft een lamp
Alweer een nacht ten einde
Alweer een nieuwe morgen

Streel me
Laat me niet meer alleen zijn
Met wat ik me herinner van mijn tijd in de zon
Raak me aan en dan weet je wat geluk ook weer is
Kijk, een nieuwe dag begon

© Copyright Gaaikema - Berkenma

SpecialTeas.be